• لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  لگو ماشین تکنیک RC CAR S 701023
  ۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  مشاهده و خرید محصول
 • وزن
 • 3300 kg
 • ابعاد
 • 50.8 × 32.8 × 12 cm