نحوه ارسال

در صورتیکه سفارش شما تا پیش از ساعت اداری(۴ عصر روزهای عادی و ۱۲ ظهر پنجشنبه) ثبت شود.
پست سفارشی ارسال توسط اداره پست لغایت چهار روز کاری
پست پیشتاز توسط اداره پست لغایت سه روز کاری
هزینه سفارشات پست سفارشی سرتاسر کشور 8000 تومان
هزینه سفارشات پست پیشتاز سرتاسر کشور 12000 تومان میباشد