سیسمونی

جشن سیسمونی

جشن سیسمونی کودک همیشه سرشار از خوشحالی و شادی هستند.
توی این جشن فامیل و آشنایان دور هم جمع می‌شوند.
این مهمانی دورهمی با هدیه و غذا و شیرینی و پذیرایی خوب گرم میشود.
در ادامه به نقش بستگان در برگزاری جشن سیسمونی اشاره خواهیم کرد.

برگزارکننده جشن سیسمونی

در قدیم الایام رسم این بوده که یکی از افراد دور خانواده یا حتی یک دوست نزدیک این جشن را بگیرد.
اینگونه اقوام فکر نمیکردند که خانواده کودک دنبال جمع‌آوری کادو هستند.
پس خود مهمانی و دورهمی مهم میشود.
البته این‌ها قانون رسمی ای نیستند و جشن سیسمونی به روشهای مختلفی برگزار می‌گردد.
امروزه با پیشرفت روابط و از بین رفتن بدفکری ها، ممکن است که خواهرتان، خواهرشوهر یا اعضای نزدیک دیگر فامیل مهمانی را بگیرند.
عموما هم مسئله ای پیرامون عقیده آشنایان نیست و این مسئله به قول معروف جا افتاده است.
هر چند هنوز کمی غیر معمول است که یک مادر برای خودش چنین مهمانی بگیرد.

مدعوین جشن

دوستان و آشنایان نزدیک و اعضای خانواده بایستی در لیست مهمان‌ها باشند.
اگر قصد دارید که کس دیگری را به جش دعوت کنید، مطمئن شوید که علت برگزاری جشن را برایش گفته اید،
چرا که در این جور جشنها هدیه و کادو یکی از مهمترین قسمتهاست،
و چون شما دعوت میکنید و هدیه برای کس دیگری است پس مطمئن شوید مدعو غیر منتظه شما، شما هدیه می آورد!

پدر و یا بقیه مردها

ممکن است در بعضی از این مجالس جمعیت مختلط را ببینید.جشن سیسمونی در حال حاضر بیشتر به این صورت است.
حضور مردان در چنین مهمانی حس و حال مراسم را عوض میکند.
باید بدانید که به دنبال یک جشن سنتی با حال و هوای زنانه اید، یا قصد دارید مراسمی کامل ترتیب دهید.
هم چنین باید اخلاق پدر کودک را نیز در نظر بگیرید، برای این مورد بهترین گزینه همسر او میباشد، یعنی مادر کودک!