ترکاندن بادکنک

ترکاندن بادکنک

بادکنک بازی و ترکاندن بادکنک برای همه ی کودکان، جذاب و لذت بخش است.
بادکنک ها به خاطر سبک بودن در هوا معلق می مانند، حرکت آرام آرام آنها جذاب است و زیبایی خاصی دارد.
این بازی مورد علاقه تمامی کودکان کشورهای مختلف می باشد. کودکان از بازی با بادکنک مفاهیم زیادی را درک می کنند، مثلاً:
*مفهومی مانند هوا که هرگز نمیبینند ولی با پر شدن بادکنک ها از هوا، آن را لمس و احساس خواهند کرد.
* جریان خارج شدن هوا از بادکنک ها را خواهند دید.
* صدای ورود جریان هوا به داخل بادکنک ها را خواهند شنید.
* معلق بودن نسبی بادکنک ها را در فضای اتاق خواهند دید.
* جابه جا شدن بادکنک به وسیله جریان هوا را میبینند می بینند.
* صدای حاصل از ترکیدن بادکنک ها  خواهند شنید.
* و در آخر با رنگ های مختلف آشنا می شوند.

بازی روانشناسی

دکتر “اَ برایان شوارتز”  در طول سی سال فعالیت کلینیکی ، یکسری روش های بازی را که گمان میکرد در درمان کودکان مؤثر است امتحان کرد.

آنچه او انجام داد طرح ریزی مجموعه ای از موقعیت های ویژه ای بود که محرک جهت بازی آزادانه باشد.
یکی از این بازی ها، ترکاندن بادکنکها بود که برای استفاده در «درمان به وسیله  رهاسازی» ترتیب داد.

هدف اولیه او از این بازی فعال کردن اظهار وجود در کودکان خودمدار از طریق رهاسازی خصومت سرکوب شده و پرخاشگری بود.

درمانگر مقدار زیادی از بادکنک های رنگی با اندازه ها و شکل های گوناگون جمع آوری می کند و می گوید:
“حالا می خواهیم بادکنک بازی کنیم.”
نخست خودش یک بادکنک را برداشته، باد می کند،
انتهای آن را گره زده و به آرامی آن را می ترکاند.
باید دقت کند اولین بادکنک را که می ترکاند، کم باد کرده باشد و صدای زیادی ندهد،
چون اگر صدای آن زیاد باشد، احتمالاً کودک برای رفتن به طرف بادکنک های دیگر رغبتی نشان ندهد.
اما اگر صبر و حوصله به خرج دهید، کودکتان به طرف بادکنک ها خواهد رفت.
حالا کودک را تشویق کنید هر طور که مایل است بادکنکها را بترکاند.

شیوه ترکاندن بادکنکها می تواند با فشار، پریدن روی آن، چکش، میخ، ناخن، تیراندازی با تفنگ و … باشد.
نحوه عملکرد کودکتان در هنگام ترکاندن بادکنک هاو  پس از آن می تواند از اوضاع و احوال درونی کودکتان اطلاعات خوبی را بازگو کند.
همچنین از طریق ترکاندن بادکنک ها از قید تنش ها و چالشهای روحی و روانی رها شده و احساس آرامش و سبکی ایجاد می گردد.